ARBRES CITY

Protector per arbres construit amb un tub d´acer de diàmetre 40 mm i 2 mm de gruix, amb 4 peus d´angul laminat en calent de 40×40 mm. Zincat electrolític i acabat amb pintura de poliester al forn color Ral. 6002 Es serveix en dues peces que es casen entre elles mitjançant unes metxes de tub rodó de 35 x 2 mm. Instal.lació : Empotrat al terra i collat amb 4 cargols autotaladrants.

MIDES TOTALS :

Alt : 800 mm.
Llarg : 720 mm.
Ample : 720 mm.

FITXA TÉCNICA: