FUNDICIÓ

Banc de línies molt clàssiques, construït completament de fossa dúctil, el que li proporciona una gran resistència al vandalisme i als efectes atmosfèrics.

Per temes de transport es subministra desmuntat, amb tots els elements ne- cessaris per la seva instal·lació. Muntatge molt fàcil i simple.

Acabat de les parts metàl·liques amb una capa d’imprimació i dues de pintura de color negre tipus forja. Cargolaria amb acabat zincat.

Instal·lació : Fixació amb 4 varetes roscades de M-10, amb fixació química.

MIDES TOTALS :

Alt : 760 mm
Llarg : 1940 mm
Ample : 600 mm
Alçada seient : 400 mm

FITXA TÉCNICA: