JARDI CERCLES

Protector per a zones ajardinades, per impedir el pas del vianants i transit rodat, així com certs animals. Construit amb perfil cuadrat masís de 12×12 mm, formant els semicercles i pletina per subjecció de 40×10 mm. El disseny en la seva construcció, facilita el montatge i permet col.locar en filera varies peces, sense modificar el seu aspecte visual. Zincat electrolític i acabat amb pintura de poliester al forn color Ral. 6002 Instal.lació : Fixació amb 4 tacs matàl.lics d´expansió.

MIDES TOTALS :

Alt : 290
Llarg : 2250
Ample : 40

FITXA TÉCNICA: