JARDINERA FUSTA TROPICAL

Jardineres construides amb llistons de fusta tropical de 110 x35 mm, amb cantoneres de planxa galvanitzada de 3 mm de gruix i cargols galvanitzats. Acabat amb fons de lasur decoratiu i dues capes de barnís a l´aigua, amb protecció contra els fongs, raigs UV, insecticida i hidrófug. Encerat interior de les jardineres per a millor impermeabilització. El cul de la jardinera es pot pujar en alçada, en el cas de voler plantar flors que no necessiten massa terra per viure.

FITXA TÉCNICA: