JARDINERA MIX

Jardinera de disseny, que tant pot ser col·locada a la via pública, com en centres co- mercials o en interiors d’edificis.

El disseny en la construcció d’aquesta línia de jardineres, junt amb els materials utilit- zats així com la qualitat dels seus acabats, les fan adequades per anar situades al carrer, per resistir els actes de vandalisme, ideals per poder-hi col·locar grans plantes, i no tenen cap tipus de manteniment.

La jardinera és una composició de planxa galvanitzada i pintada al forn, amb fusta tèc- nica, un material que s’obté per la combinació de materials reciclats orgànics derivats de la fusta i del reciclatge dels envasos plàstics del contenidor Groc. Aquest tipus de material, junt amb el tractament de les parts metàl·liques, garantitzen aquest producte per molt de temps, obtenint una peça estèticament singular i de línies agradables.

Per optimitzar els recursos hídrics, són totalment estanques i presenten un sifó elevat al cul de la jardinera per garantir una humitat constant a les plantes sense tenir que regar-les contínuament.

Es poden ancorar al paviment amb 4 varetes roscades i fixació química, o bé poden incorporar 4 peus regulables en alçada, depenent del seu emplaçament

FITXA TÉCNICA: