PAPERERA DOS

Paperera selectiva de cos ovalat per a dos residus, per separar els materials recupera- bles de la resta de materials no reutilitzables. Recomanada per a zones controlades. Construïda de plàstic tècnic i planxa galvanitzada de 1,2 mm de gruix, utilitzant la tècni- ca d’estampació per augmentar la resistència de tot el conjunt.

En la seva construcció s’ha minimitzat al màxim el procés de soldadura per evitar zo- nes de corrosió, i s’ha incorporat el plàstic tècnic per formar l’esquelet de la paperera.

Tapa superior anti pluja, que incorpora cendrer-apaga cigarretes d’inoxidable i un ter- mòmetre de precisió per conèixer la temperatura ambiental en tot moment. Identificació dels dos compartiments de residus amb senyalística en 3D y texts adhe- sius de vinil laminat resistents als raigs solars i a l’abrasió.

Agafadors per facilitar el buidatge per sistema basculant i tanca de seguretat amb clau. Incorpora dos bidons de material plàstic ignífug resistent a àcids, amb sistema per la subjecció de les bosses.

Pintura al forn de les parts metàl·liques, amb acabat en dos colors estàndard: Cham- pagne Gray pel cos i gris fosc pels peus.

Fixació al paviment amb 4 tacs metàl.ics d’expansió subministrats.

MIDES TOTALS :

Alt : 1001 mm
Llarg (X): 730 mm
Ample (Y):430 mm
Capacitat : 2×38 litres

FITXA TÉCNICA: