Paperera Publicitaria

Paperera ede una gran resistència als actes vandàlics, el disseny en la seva construcció de planxa plegada, li confereix una gran consistència i duració.

L’esquelet de la paperera esta format per perfils de planxa d’acer de 2 mm de gruix, amb reforços interiors de platina de 35×5 mm .

Tapa abatible de la paperera de planxa de 2 mm de gruix, cendrer amb calaix per les burilles extraïble i apaga cigarretes d’inoxidable. Tanca de triangle i sistema per la sub- jecció de les bosses de plàstic de rodó zincat de 7 mm de diàmetre.

4 cares de la paperera de 300×760 mm per la col·locació de la publicitat.

Els panells publicitaris s’insereixen fàcilment a mode de casset.( Recomanem plastifi- car els fulls de publicitat per resguardar-los de l’ humitat).

Protecció de la publicitat per un metacrilat transparent de 4 mm de gruix, i planxa inte- rior reforçada per evitar els desperfectes en cas de cops o cosses a la paperera.
Zincat del cos de la paperera i posterior tractament per cataforesis, acabat amb pintu- ra al forn Sablé Noir 200.

Instal·lació : Fixació al paviment amb 4 tacs metàl·lics d’expansió M-10.

MIDES TOTALS :

Alt : 1000 mm
Ample: 430 mm
Llarg: 430 mm

FITXA TÉCNICA: