RUSTIC

Banc còmode dissenyat amb criteris que demostren una gran sensibilitat cap a la societat i el medi ambient. Especialment dissenyat per a entorns rústics. Banc construit en perfil T laminat en calent, de 40×40 mm d´acer no aleat, amb peus curvats en fred, i pletines de 40×10 mm curvades i mecanitzades per a poder fixar el banc al terra. Seient i espatller construits de fusta de pi de flandes de 40 mm de gruix, encadellada dels caps, formant una sola peça. Fusta tractada amb autoclau segons normativa vigent, amb productes ecològics i no tòxics. Zincat electrolític per inmersió de l´estructura metàl.lica, i pintat al forn amb oxirón negre forja. Instal.lació : Anclatge amb tacs metàl.lics d´expansió.

MIDES TOTALS :

Alt : 930 mm
Llarg : 2400 mm
Ample 680: mm

FITXA TÉCNICA: