TAULA DE PICNIC NORDICA

Taula de picnic per a 6 persones, ideal per anar col·locada en zones controlades, com poden ser col·legis, jardins comunitaris i particulars, piscines públiques i privades, càm- pings… construïda amb llistons de fusta de pi roig assecada provinent del nord d’Euro- pa de 42 mm de gruix i posterior tractament a l’autoclau, nivell de Risc III amb certifica- ció d’impregnació homologat CTB B+, que no perjudica a persones ni animals.

La fusta d’aquest element de mobiliari, s’extreu de boscos amb una gestió sostenible i amb qualitat certificada FSC (Forest Stewardship Council), el que significa que prové d’una producció controlada, sense desforestació, el que ajuda a mantenir les masses forestals sense perjudici pel medi ambient.

Es subministra semi muntada en Kit, amb instruccions i tots els visos i cargols neces- saris pel seu assemblatge final. Muntatge molt fàcil i sencill.

MIDES TOTALS

Sobretaula: 1770X740 mm.
Alçada Taula: 700 mm.
Amplada total muntada: 1530 mm.

FITXA TÉCNICA: