WOOD

Banc construit en perfil tubular rodó de 40×2 mm d´acer no aleat, amb peus curvats en fred, amb pletines troquelades per poder fixar el banc al terra. Pletines de 6 mm perforades i curvades per collar la fusta. 21 llistons de fusta de pi de flandes de 40×38 mm, tractats amb autoclau segons normativa vigent i tenyits amb 2 capes de lasur decoratiu protector insecticida, fungicida, hidròfob i anti UV, de color noguera. Cargols M-10×50 zincats. Zincat per inmersió de l´estructura metàl.lica. Instal.lació : Anclatge amb tacs metàl.lics d´expansió.

MIDES TOTALS :

Alt : 880 mm
Llarg : 2080 mm
Ample : 820 mm

FITXA TÉCNICA: