JARDINERA GREENWOOD HOME

Jardinera construïda amb llistons de fusta pulida de pi tractat amb autoclau de 45×45 mm de secció.
Fusta procedent del centre d’Europa, certificada amb el segell de qualitat i gestió sos- tenible FSC ( Forest Stewardship Council ).

La fusta d’aquest element de mobiliari ha estat tractada amb el sistema d’autoclau al buit, amb un factor de protecció de classe de risc III, amb sals minerals del tipus Wolmanit-CX- 10 lliure d’arsènic, crom i elements contaminants. Amb aquest tractament aconseguim una protecció extraordinària contra els atacs dels insectes xilòfags i de les podridures de la fusta. Compleix amb la normativa mediambiental vigent.

Possibilitat de fabricació a mida sota comanda, segons quantitats.

FITXA TÉCNICA: