PILONA HALAM

Protector de voreres o anti allunatge, construït per un tub rodo d’acer de 90 mm de diàmetre per 3 mm de gruix, presenta un tap massís embellidor d’acer inoxi- dable AISI-304 polit brillant amb el cantell superior arrodonit, el que li dona un toc de distinció i elegancia.

ACABATS: Tub d’acer galvanitzat, i posterior pintat al forn amb poliester per ex- teriors, color negre del tipus oxirón.

INSTAL·LACIÓ: Aparedat directament al paviment, amb un ancoratge amb formi- gó. Presenta dos forats de 8 mm a la part inferior per si es vol inserir una rea de 8 mm per evitar l’ extracció.

Per altres tipus d’acabats de pintura consultar

MIDES TOTALS :

Alt : 1000 mm
Llarg : 90 mm
Ample : 90 mm

FITXA TÉCNICA: