PILONA PLUS

Protector de voreres o anti allunatge, construït per un tub rodo d’acer de 90 mm de diàmetre per 3 mm de gruix, presenta una cassoleta superior d’acer inoxida- ble AISI-304 polit brillant de 2 mm de gruix que ens serveis d’embellidor i tap a l’hora.

ACABATS: Tub d’acer galvanitzat, i posterior pintat al forn amb poliester per ex- teriors, amb pintura del tipus oxirón de color negre.

INSTAL·LACIÓ: Aparedat directament al paviment, amb un ancoratge amb formi- gó. Presenta dos forats de 8 mm a la part inferior per si es vol inserir una rea de 8 mm per evitar l’ extracció.

Per altres acabats de pintura, consultar. Possibilitat de gravar l’escut o marca turística del seu ajuntament al cap d’inoxidable.

MIDES TOTALS :

Alt : 1000 mm
Llarg : 90 mm
Ample : 90 mm

FITXA TÉCNICA: